• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Projekt KREATORZY INNOWACJI to projekt szkoleniowy, którego ideą jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym zasad komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej, przygotowującej do samodzielnego opracowania strategii wdrażania innowacji.

Skierowany jest do pracowników naukowych z jednostek sektora badawczo-rozwojowego, tj. szkół wyższych, instytucji badawczych, instytutów naukowych PAN i konsorcjów naukowych.

 

 

Zostań kreatorem innowacji!

Dowiedz się, jak zwiększyć konkurencyjność polskiej nauki!


 
 
 

Projekt i strona internetowa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego